معرفی مجتمع تجاری اطلس

مرکز خرید اطلس اگر چه یکی از بزرگترین و مدرن ترین پروژه های تجاری کشور است اما، ویژگی های منحصر به فردش، این پروژه را از دیگر پروژه های موجود، متمایز و در ابعاد مختلف بر وجه تمایز این پروژه می افزاید. چنانچه شما از منظرهای متعددی می توانید این پروژه را مد نظر قرار دهید.

در همین راستا و در نیمه اول سال ۱۳۹۰ مطالعات تمامی مستندات فنی و اقتصادی پروژه به نحو احسن پایان یافته بود و می توانست با اتکا به مطالعات انجام یافته، پروژه آغاز شود.

در مهر ماه سال ۱۳۹۰ هیئت مدیره محترم، مصمم به طراحی مجدد برای نیازمندیهای طرح و بررسی مزایا و معایب طراحی اولیه شد. بعد از مطالعات همه جانبه، تیم راهبردی مطالعات مهندسی ارزش پروژه انتخاب شد. این گام، تجربه نوینی در عرصه ساخت وساز بود و حاصل آن بعد از چند سال، مقام دوم نخستین دوره جایزه معماری پروژه های اجرا شده در سال ۱۳۹۵ را برای مرکز تجارت اطلس به ارمغان آورد.

 

شهربازی قلعه شادی در طبقه چهارم از این مرکز تجاری با مساحت بالغ بر 700 مترمربع در 29 بهمن ماه سال 1395 افتتاح گردید. این شعبه دومین شعبه از مجموع شعب قلعه شادی مباشد.