معرفی مجتمع تجاری اشراق

پروژه مجتمع تجاری وتفریحی اشراق درسال 1389توسط شرکت جهاد نصرزنجان در زمینی به مساحت 10000مترمربع بازیزبنای 34000مترمربع ومساحت خالص تجاری14000مترمربع وپارگینگ 8000مترمربع درچهارطبقه بارعایت کلیه استانداردهای ملی  در بهترین نقطه شهرزنجان شروع گردیده است

طراحی و معماری « مجتمع تجاری و تفریحی اشراق » که هر طبقه ی آن ویژگی های منحصر به فرد خود را دارد ، خارق العاده است . با تمامی امکانات و تسهیلاتی که در مدرن ترین و روزآمدترین مراکز تجاری کشورهای پیشرفته جهان وجود دارد