شهربازی قلعه شادی-شعبه اطلس

شهربازی قلعه شادی با مساحت تقریبی ۷۰۰ متر در مجتمع تجاری اطلس از اسفندماه سال ۱۳۹۵ شروع به فعالیت نموده است. این شهربازی با بهره گیری از فضای قلعه و المان های داخلی قلعه طراحی و اجرا گردیده است تا فضایی گرم و کودکانه را برای مراجعین تداعی نماید.

alt-icon

۷۰۰ مترمربع

مساحت شهربازی

مینیون

کانسپت

کلیک

سیستم اتوماسیون

قلعه سنگی

دکوراسیون

شهربازی قلعه شادی-شعبه اطلس

شهربازی قلعه شادی-شعبه اطلس

شهربازی قلعه شادی-شعبه اطلس

شهربازی قلعه شادی-شعبه اطلس

شهربازی قلعه شادی-شعبه اطلس

شهربازی قلعه شادی-شعبه اطلس

شهربازی قلعه شادی-شعبه اطلس

شهربازی قلعه شادی-شعبه اطلس