شهربازی قلعه شادی-شعبه اشراق

شهربازی قلعه شادی با مساحت تقریبی ۱۸۰۰ متر در مجتمع تجاری ستاره باران از اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ شروع به فعالیت نموده است. این شهربازی با بهره گیری از فضای قلعه و المان های داخلی قلعه طراحی و اجرا گردیده است تا فضایی گرم و کودکانه را برای مراجعین تداعی نماید.

alt-icon

۲۰۰۰ مترمربع

مساحت شهربازی

مانستر

کانسپت

کلیک

سیستم اتوماسیون

قلعه چوبی

دکوراسیون

شهربازی قلعه شادی-شعبه اشراق زنجان

شهربازی قلعه شادی-شعبه اشراق زنجان

شهربازی قلعه شادی-شعبه اشراق زنجان

شهربازی قلعه شادی-شعبه اشراق زنجان

شهربازی قلعه شادی-شعبه اشراق زنجان

شهربازی قلعه شادی-شعبه اشراق زنجان

شهربازی قلعه شادی-شعبه اشراق زنجان

شهربازی قلعه شادی-شعبه اشراق زنجان